Des de l’enfocament de la Teràpia Regressiva Integrativa, entenem la regressió com una rememoració viscuda en estats no ordinaris de consciència, d’esdeveniments passats. Estem en disposició d’aprofundir i escoltar els rerefons de la ment des d’una actitud oberta, amb tolerància i predisposició per observar l’ésser humà des d’un altre angle de consciència.

abell-sam-un-hermoso-camino-bordeado-por-arboles-y-azaleas-purpuras

La Teràpia Regressiva Integrativa ens permet accedir al món inconscient, veritable eix i motor de les nostres reaccions i dels nostres patiments. Utilitzem com a eina de treball una profunda relaxació que permet entrar a un nivell d’ones cerebrals en què es produeix un estat ampliat de consciència idoni per facilitar la lliure associació de l’inconscient. Integrem en aquesta teràpia elements d’altres mètodes que utilitzem, com ara la kinesiologia aplicada, les Flors de Bach i l’anàlisi i acompanyament dels continguts regressius des del nostre bagatge en teràpia psicocorporal. És molt recomanable per a aquelles persones decidides a esbrinar l’origen de patrons de comportament que els produeixen patiment i, així, desactivar-los. La Teràpia Regressiva proporciona la clau per solucionar els conflictes des de l’arrel i és una oportunitat d’aprofundir en el coneixement de qui som en realitat, d’on procedeixen les fòbies, les pors, els lapsus, els bloquejos, etc.