L’informem que omplint aquest formulari envia la informació a:

RESPONSABLE JOSEP M GARCIA SOLA
FINALITAT / FINALIDAD ATENCIÓ AL CLIENT / ATENCIÓN AL CLIENTE
LEGITIMACIÓ / LEGITIMACIÓN CONSENTIMENT INTERESSAT
CONSENTIMIENTO INTERESADO
DESTINATARIS / DESTINATARIOS NO ES CEDIRAN DADES PERSONALS  A TERCERS
NO SE CEDERÁN DATOS PERSONALES A TERCEROS
DRETS / DERECHOS Vostè té dret a accés, rectificació, supressió, així com altres drets com s’explica a informació addicional.
Usted tiene derecho a acceso, rectificación, supresión así como a otros derechos explicados en la información adicional. 
INFORMACIO ADDICIONAL Més informació sobre la política de protecció de dades.
Más información sobre la política de protección de datos.