Mitjançant uns moviments manuals precisos sobre el teixit conjuntiu, s’aconsegueix reabsorbir cap el sistema limfàtic els filtrats que no han pogut passar al sistema venós.
Teràpia indicada en múltiples patologies com ara: Edemes, cel·lulitis, varius, cames cansades, hematomes, post operatoris etc…